Nuts About Tranquility vecka 11/ Week 11!

Scroll below pics for English

Vet inte riktigt vad som hände, men jag fick kämpa rejält med första rutan förra veckan! Tror jag fick göra om de första varven minst 3 gånger var innan jag fick ihop det. Som tur är gick det bättre på ruta 2och 3:-)

Den här veckan gjorde vi In Like a Lamb, Out Like a Lion av Margaret MC Innes. Mönstret finns på Ravelry. Det är egentligen ett betalmönster men med rabattkoden NUTS2017 kan man ladda ned det gratis fram till och med 31:a juli i år, så skynda och ta hem mönstret!

Tillbaks i gamla invanda spår den här veckan, vi gjorde tre varianter av samma ruta och precis som vanligt är jag helt fascinerad av hur olika de blir!

Eftersom det är mycket virkande i bakre maskbågen på den här rutan har jag varit noga och gjort invisible join vid alla färgbyten. Om man sluter varvet med en smygmaska syns det så tydligt just vid invisible join (och när man virkar runtom själva maskan oxå för den delen).

Och även den här gången fick jag anpassa och lägga till ett varv för att komma upp i rätt storlek. Dessutom misstänker jag att det är ett litet tryckfel för varv 11 i beskrivningen, mer om det nedan.

Jag valde dessutom att följa Margarets förslag på ett varv smygmaskor på ytan mellan varv 7 och 8, Esther har inte gjort det men jag tycker att det blev så fin definition och att färgen i varv 7 kom fram mycket bättre. Det är samma teknik som jag har i mina Mandala Style bordstabletter. Kolla varv 5 i den beskrivningen om du inte vet hur man gör.

Här hittar du Esthers inlägg om vecka 11.

Så här anpassade jag:

Varv 1: Jag började med 1 luftmaska och sedan 12 halvstolpar i en magisk ring. Luftmaskan räknas inte som maska och syns knappt i det färdiga arbetet men hjälper till att “få höjd” för första stolpen.

Varv 5: Samma sak här, 1 luftmaska och sedan 1 halvstolpe i första maskan istället för att tex virka 2 luftmaskor istället för en stolpe. Tycker att det blir snyggare då.

Efter varv 8: Jag virkade ett varv smygmaskor på ytan av varv 7 i samma färg som varv 7, se ovan för intstruktion. Man kan hoppa över det om man vill. Jag tog dessutom av garnet efter varv 8 trots att man ska låta den hänga och plocka upp den igen efter varv 10 enligt beskrivningen. Ville hellre göra invisible joins.

Varv 11: Tror att det är ett litet fel i mönstret här. Det står att man ska börja med en fastmaska i 4:e maskan efter valfritt hörn och sedan virka 1 fastmaska i varje maska ytterligare 6 gånger. Det blir bara 7 fastmaskor innan första gruppen på den sidan, och det är 8 på alla andra sidor. Så jag började med 1 fastmaska i 5:e maskan på första varvet och avslutade sedan varvet med 1 fastmaska i 4:e maskan. Det var lättast att göra en snygg invisible join på det sättet.

Varv 12: Jag virkade halvstolpar istället för fastmaskor hela varvet.

Varv 14: Jag virkade 2 stolpar + 2 luftmaskor + 2 stolpar i hörnen på det här varvet.

Extra varv innan varv 15: I halvstolpe i bakre maskbågen i varje maska på sidorna. 2 halvstolpar + 2 luftmaskor + 2 halvstolpar i hörnen. Det blev 41 maskor på varje sida.

Färgval extra varv: 11:1 Färg D   11:2 Färg F   11:3 Samma som varv 14, dvs F

Varv 15: Hoppa över första maskan på varje sida. 1 halvstolpe i varje maska resten av sidorna. 2 halvstolpar + 2 luftmaskor + 2 halvstolpar i hörnen. Det blev 44 maskor på varje sida.

Lycka till!

I’m not sure what happened but I struggled a lot with the first square this week! I think I might have redone the first rounds at least 3 times each. Luckily I got it down for square no 2 and 3 🙂

This weeks pattern is In Like a Lamb, Out Like a Lion by Margaret Mc Innes. You find the pattern at Ravelry. It is a paid pattern but if you use cupon code NUTS2017 you can download it for free until 31 of July, so do not forget to download your pattern!

And we are back to our old ways this week, making 3 versions from same pattern, and I am still surprised by how different they look!

There are loads and loads of crocheting in back loop only in this pattern so I took the time to do nice invisible joins for each color change. If you join with a slip stitch the join is really obvious when crocheting in back loops or when doing back post stitches.

I had to adapt and add rounds to get right size this week as well. And I think I discovered a small typo in round 11, more about that below.

Margaret suggests you can do a round of surface slipstitches on round 7. Esther has not done that but I think it gives a very nice definition to round 7 so I decided to add that. I use the technique in my Mandala Style Placemats. Check out round 5 in that pattern if you do not know how to do this.

Here you find Esthers post on this week.

Here are my adaptions:

Round 1: I started out with ch 1 and 12 hdc in a magic circle. The ch 1 does not count, it just “builds hight” for the first hdc. This way you have hdc for all 12 stitches, not a ch 2 and 11 hdc. I just think it looks better.

Round 5: Same as round 1, I started the round with a ch 1 and then 1 hdc in same st.It is a matter of personal preference, mine is this looks better.

After round 8: I did a round of surface slipstitches on round 7 (see instruction above) using same color as for round 7. I also chose to break yarn after round 8 instead of letting it stay put and rejoining after round 9. J

Round 11: I think there is a small typo here. The pattern calls for you to start by a sc in 4th st after corner and then do 1sc in each of the following 6 st. This gives you 7 st before budgroup on that side but all other sides have 8 st. So I started with a sc in 5th st after corner and then ended round with a sc in 4th st after corner. That way it was easy to do an invisible join.

Round 12: I subbed sc for hdc this round.

Round14: I did 2 dc + ch 2 + 2 dc in corners.

Extra round before Round15: 1 hdc in back loop in every stitch on sides of square. 2 hdc + ch 2 + 2 hdc in corners. That got me to 41 st/ side.

Color choices extra round : 11:1 Color D   11:2 Color  F   11:3 Same as round  14,  F

Round 15: Skip first st on sides. 1 hdc in each st for rest of sides. 2 hdc + ch 2 + 2 hdc in corners. That should get you to 44 st/ side.

Good Luck!

One thought on “Nuts About Tranquility vecka 11/ Week 11!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s