Rak skarv vid rundvirkning

English here

För ett tag sedan visade jag hur man kan göra för att få en mindre synlig skarv när man virkar i cirkel. Det fungerar bra så länge det är en platt cirkel, som en grytlapp.

Men, när man slutat göra ökningar drar sig skarven åt höger. Så blir det oavsett om man använder min teknik eller räknar varvets luftmaskor i början som en maska.

Här är en provlapp med skarven markerad med rosa tråd för att visa vad jag menar.

Det går att göra skarven rak och jag tänkte försöka visa  hur. Det finns säkert massor av sätt att åstadkomma detta och det här är bara ett av dem.

Jag använder fortfarande bastekniken med mindre synlig skarv men det fungerar även om du väljer att räkna luftmaskorna i varvens början som maskor.

Provlappen är virkad med halvstolpar, 2 luftmaskor i början av varje varv. Dessa räknas inte som maska. Jag virkade 40 luftmaskor (lm), slöt till en ring med en smygmaska (sm), 2 luftmaskor, 40 halvstolpar (hst) och slöt ringen med en sm i första hst.

Varvets första maska är markerad med rosa tråd. Den gröna markören sitter i varvets sista maska.

Virka 2 lm, räknas inte som maska. 1 hst i förra vavets första maska, den med rosa tråd.

1 hst i varje maska varvet ut. Sista maskan i förra varvets sista maska, den med grön markör.

Slut till en ring med en sm i varvets första hst

I nästa varv vill vi förskjuta skarven lite åt vänster för att kompensera att varven drar sig åt höger .

2 lm. Varvets första hst virkas i förra varvets andra maska, alltså maskan efter den som är markerad med rosa.

1 hst i varje maska varvet ut. Sista hst på det här varvet virkas i förra varvets skarv, alltså efter den maska som är markerad med grön markör.

Slut varvet med en sm i varvets första hst.

Alternera nu mellan dessa varv, ett varv av varje, och vips är skarven rak! Jag har låtit den rosa tråden löpa med i alla varvs första hst för att visa.

Sista varvet bör vara ett sådant som börjar med en maska i förra varvets första maska. Detta för att det blir ett litet mellanrum på de varv som börjar i förra varvets andra maska. Det mellanrummet försvinner när det kommer ett varv ovanpå men skulle bli synligt om det var sista varvet. Man kan mycket väl låta de 2 sista varven vara likadana om så behövs, skarven kommer inte att hinna glida iväg så mycket att man tänker på det.

Det här fungerar med alla typer av maskor och man kan välja att räkna luftmaskorna i början av varven som maskor om man vill men då blir skarven tydligare.

Var noga med att du får rätt antal maskor varje varv, det är lätt att råka göra ökningar eller minskningar oavsiktligt om man inte kollräknar med jämna mellanrum.

Lycka till och hör gärna av dej om du undrar något,eller kanske vet ett bättre sätt, det skulle vara kul att få lära sej!

2 thoughts on “Rak skarv vid rundvirkning

  1. Pingback: How to get a straight join when crocheting in the round | Stitches and Supper

  2. Pingback: Min alldeles egna mössa! | Stitches and Supper

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s